Menu
Město Touškov
Město
Touškov

S čím Vám můžeme pomoci?

rozšířené vyhledávání

Symboly města

Znak města

Znak městaZnak městu udělil král Ferdinand I. Habsburský roku 1543. Znak Města Touškova je ve tvaru pozdně renesančního štítu, který je svisle rozpůlený. Ve zlaté / žluté polovině je půl černého orla hledícího vpravo, opírajícího se o střední linku; má červený jazyk a je bez koruny. V červené polovině je bílá věž z kvádrů. V šikmo rozšířeném přízemí má bránu s vytaženou zlatou mříží. V prvním patře je jediné okno, v druhém dvě okna, nad nimi cimbuří se čtyřmi stínkami. Věž kryje modrá kuželovitá střecha se zlatou makovicí na vrcholu. Zlatá/žlutá barva symbolizuje barvu Rakouského císařství, ve které je vyobrazena půlka majestátního rakouského orla, který připomíná velkou úctu a věrnost města k císaři. Červená barva symbolizuje barvu Českého království. Věž s bránou vypovídá o opevnění města hradbami a vstupní bránou.

Podvýbor pro heraldiku a vexilologii Parlamentu ČR, Poslanecké sněmovny, dne 17.6.2021 zařadil historický znak do Registru komunálních symbolů. Podvýborem byl stanoven blason (slovní popis) znaku v tomto znění:

„Ve zlato-červeně polceném štítě vpravo vyniká půl černého orla s červenou zbrojí, vlevo volná stříbrná kvádrovaná věž s cimbuřím, prázdnou prolomenou branou s vytaženou zlatou mříží a třemi (2,1) černými okny, zakončená modrou stanovou střechou se zlatou makovicí.“

Vlajka města

Vlajka městaVlajka (dříve prapor) byla městu udělena pravděpodobně ve stejné době jako znak. Poprvé po dlouhé době byla představena v roce 1993 při oslavách města k udělení městských práv. V roce 1996 Zastupitelstvo města požádalo Parlament ČR, aby byla podoba vlajky potvrzena, tak jak byla městu kdysi udělena. Parlament původní podobu vlajky oficiálně potvrdil v roce 1997. 

Vlajka je čtvrcená a tvoří jí městské barvy, které jsou umístěny následovně: V horní části je u žerdi černé pole a ve vlající části pole bílé, v dolní části u žerdi žluté pole a ve vlající části pole červené. Ve středu vlajky je umístěn městský znak ve velikosti jedné třetiny. Samotné barvy vlajky symbolizují vlajky jiné, které vypovídají o významu města v době, kdy byla vlajka městu udělena. Černá a žlutá je vlajka Rakouského císařství. Červená a bílá je vlajka Českého království.

Pečeť města

PečeťPečeť s městským znakem městu udělil král Ferdinand I. Habsburský v roce 1543, jak už bylo psáno v povídání o znaku. Pečeť tvoří uprostřed městský znak s latinským nápisem „ S CIVITATIS TAVSSCOVIENSIS“ (MĚSTEČKO TOUŠKOV). Nad znakem je vyobrazen letopočet 1545. V tomto roce nechali touškovští konšelé v čele s purkmistrem vyhotovit dvě pečetidla. Jedno z mosazi a druhé ze železa.

Starostenský řetěz

ŘetězŘetěz pro touškovské starosty městu daroval v roce 2014 místní občan, který jej nechal vyhotovit u mistra šperkaře. Řetěz oficiálně přijala Rada města dne 2.12.2014. Tento řetěz má právo nosit pouze starosta Města Touškova. Má symbolizovat vážnost úřadu nositele a reprezentovat město při oficiálních akcích jako jsou: oslavy města, slavnostní zasedání Zastupitelstva, slavnostní  přijímání návštěv, vítání občánků, předávání čestného občanství a při oficiálních či jinak významných obřadech města.

Řetěz je pozlacený a tvoří ho 30 komponentů. Hlavní částí je medaile v podobě oficiální touškovské pečeti, jejíž popis je výše. Nad medailí jsou umístěny čtyři smaltované komponenty v městských barvách (černé, bílé, žluté a červené), symbolizující vlajku města.

info-img1

Kůští

Kůští je součástí Města Touškova jako jeho městská část nazývaná též eklávou. Jedná se o malebnou obec s velkorysou návsí, která je z části stále osázena velkými usedlostmi, které dokazují někdejší prosperitu obyvatel. Kůští se z historických dob poprvé vynořuje roku 1341, kdy je společně s Dolním Vlkýšem jmenována jako součást panství Komberk. Při pohledu na staré i současné mapy můžeme konstatovat, že když bylo Kůští založeno, jednalo se o rozmyšlenou funduaci. Kůští disponuje krásnými klasicistními statky, mezi kterými vynikají čp. 5 a 9. Dále pak rozsáhlá usedlost čp. 6 z poloviny 19. století, která je naprosto unikátní svým autentickým dochováním. Uprostřed návsi se nachází malebná kaplička sv. Jana Křtitele se zvoničkou.

Mikroregion Touškovsko

Mikroregion Touškovsko je svazek obcí v okresu Plzeň-sever, jeho sídlem je Město Touškov a jeho cílem je ekonomický rozvoj, rozvoj venkova, kvality života, ochrana životního prostředí, rozvoj cestovního ruchu a propagace regionu. Sdružuje celkem 6 obcí a byl založen v roce 2006. www.touskovsko.cz

info-img2

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Více o aplikaci
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na

nahoru