Město Touškov
Město Touškov

Stavební odbor

Stavební odbor

Ing. Alena Arbetová (vedoucí), Kateřina Honzová, Iva Jánková, Terezie Brabcová

 

pro obce: Bděněves, Chotíkov, Čeminy (Kumberk), Čerňovice, Kozolupy, Křelovice (Mydlovary, Pakoslav, Rozněvice, Šipín), Líšťany (Hunčice, Košetice, Lipno, Luhov, Náklov, Písek, Třebobuz, Těchoděly), Město Touškov (Kůští), Myslinka, Plešnice, Pňovany (Chotěšovičky, Rájov, Dolany), Újezd nade Mží, Úlice (Hracholusky, Jezná, Kníje, Nová Jezná), Vochov, Pernarec (Březí, Krukanice, Malkovice, Něšov, Skupeč).
 

Upozornění:

Od 1.8.2010 nabývá účinnosti zákon č. 150/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů. V této novele byla kromě jiných změn schválena změna kompetencí vodoprávních úřadů, tzn. jsou zrušeny vodoprávní úřady na úrovni pověřených obcí, jejichž agenda spočávala v povolování ve věcech potřeb jednotlivých občanů a domácností, zejména studní. Tuto agendu budou nově vykonávatř obecní úřady obcí s rozšířenou působností ( t.j. MěÚ Nýřany, pracoviště Plzeň, Americká 39).
MěÚ Město Touškov i nadále vydává pro tyto stavby územní rozhodnutí (rozhodnutí o umístění stavby na pozemku).Nový stavební zákon:

S účinností od 1.ledna 2007 přichází v platnost nový stavební zákon č. 183/2006 Sb. Účinností tohoto zákona dochází k významným změnám a to zejména v rozšíření okruhu staveb a stavebních prací , které nebudou podléhat ani povolení ani ohlášení. Současně bude k některým druhům staveb, které v současné době vyžadují stavební povolení postačovat pouhé ohlášení stavebnímu odboru. Dále jsou dle nového stavebního zákona určeny i druhy staveb, které nebudou podléhat kolaudačnímu řízení. Je však třeba upozornit na skutečnost, že při stanovení okruhu těchto staveb je třeba ještě přihlédnout k dalším
podmínkám a požadavkům stanovených zákonem.
MěÚ Město Touškov, stavební odbor


Formuláře stavebního odboru můžete nalezt na stránce s dokumenty a informacemi.


výkon státní správy:

 • na úseku vodního hospodářství
 • na úseku zemědělského půdního fondu
 • na úseku výstavby a územního plánování


seznam činností:

( vysv. STP - stavební povolení, KR - kolaudační rozhodnutí)
 • stavební povolení, kolaudační rozhodnutí na rodinné domy
 • potvrzení geometrických plánů, existence staveb, vyjádření ve věci pozemků pro Pozemkový fond ČR
 • zemědělský půdní fond
 • stavební povolení, kolaudační řízení na zahradní domky 
 • odstraňování staveb
 • územní řízení
 • elektropřípojky, přeložky el. vedení
 • změny užívání
 • STP, KR liniové stavby
 • STP, KR výrobní objekty a objekty pro podnikání
 • STP, KR dopravní stavby, komunikace
 • STP, KR terénní úpravy
 • STP, KR reklamní zařízení
 • vyjádření ve věci staveb vymezených speciálním stav. úřadem
 • STP, KR vodovodní, kanalizační, plynové přípojky
 • STP, KR doplňkové stavby ke stavbě hlavní ( bazény, garáže, kolny, sklady atd.)
 • vodohospodářské stavby ( územní rozhodnutí studny + ČOV)
 • ohlášení ( drobné stavby, udržovací práce a stavební úpravy )
 • STP, KR rekreační chaty a další


Adresa pro podání žádosti:

Městský úřad Město Touškov
Dolní nám. 1
33033 Město Touškov
telefon: 377 922 484
fax: 377 922 278
e-mail:
t.brabcova@touskov.cz
 
 

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28
1
29 1

Mobilní aplikace V OBRAZE

V Obraze

Google

Apple

Novinky na Váš e-mail

Novinky e-mailem

Facebook

Facebook