Menu
Město Touškov
Město
Touškov

S čím Vám můžeme pomoci?

rozšířené vyhledávání

Pravidla využití SH

Vstup do haly je možný 60 minut před zahájením sportovní akce (pořadatel může po dohodě se správcem sportovní haly dohodnout vstup i odlišně). Vstup do haly a odchod z haly je pro sportující, diváky i pořadatele umožněn pouze hlavním vchodem ze Školního náměstí.

Klíče od šaten obdrží hlavní pořadatel akce od správce SH a stejně je odevzdává zpět.
Pořadatel sportovní akce smí užívat pouze sjednané prostory SH. Ve všech sjednaných prostorách je povinen zajistit pořadatelskou službu.

Pořádání sportovní akce je možné jen na základě písemné objednávky předané správci sportovní haly.

Pokud pořadatel sportovní akci nezruší u správce haly ve stanoveném termínu (tj. min. 10 dní předem), jsou objednané hodiny účtovány v plném rozsahu.

Uživatelé, kteří při své činnosti používají hudební produkce, odpovídají na dodržování autorského práva.

Pořadatel turnaje:

  1. Plně se řídí provozním řádem sportovní haly.
  2. Před zahájením si převezme k pronájmu halu a po skončení ji předá správci. Pokud dojde během turnaje k poškození na vybavení, nebo podlaze sportovní haly, řeší se správcem nápravu.
  3. Ručí, že všichni účastníci budou mít obuv se světlou podrážkou
  4. Směruje účastníky, kteří přijeli osobními vozy, k jejich zaparkování na přilehlé parkoviště.
  5. Ručí za pořádek v šatnách po skončení pronájmu
Správce sportovní haly umožní dle možností prostory a prostředky k organizaci turnaje (stůl, nástěnka, židle atd.)
info-img1

Kůští

Kůští je součástí Města Touškova jako jeho městská část nazývaná též eklávou. Jedná se o malebnou obec s velkorysou návsí, která je z části stále osázena velkými usedlostmi, které dokazují někdejší prosperitu obyvatel. Kůští se z historických dob poprvé vynořuje roku 1341, kdy je společně s Dolním Vlkýšem jmenována jako součást panství Komberk. Při pohledu na staré i současné mapy můžeme konstatovat, že když bylo Kůští založeno, jednalo se o rozmyšlenou funduaci. Kůští disponuje krásnými klasicistními statky, mezi kterými vynikají čp. 5 a 9. Dále pak rozsáhlá usedlost čp. 6 z poloviny 19. století, která je naprosto unikátní svým autentickým dochováním. Uprostřed návsi se nachází malebná kaplička sv. Jana Křtitele se zvoničkou.

Mikroregion Touškovsko

Mikroregion Touškovsko je svazek obcí v okresu Plzeň-sever, jeho sídlem je Město Touškov a jeho cílem je ekonomický rozvoj, rozvoj venkova, kvality života, ochrana životního prostředí, rozvoj cestovního ruchu a propagace regionu. Sdružuje celkem 6 obcí a byl založen v roce 2006. www.touskovsko.cz

info-img2

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Více o aplikaci
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na

nahoru