Město Touškov
Město Touškov

Matrika, EO

Evidence obyvatel, matrika

Bc. Ivana Měsíčková

Ivana Valentová

 

Adresa pro podání žádosti:

Městský úřad Město Touškov
Dolní nám. 1
33033 Město Touškov

telefon: 377 922 292, 377 922 313
fax: 377 922 278
e-mail:  i.mesickova@touskov.cz
              i.valentova@touskov.cz
 
 
 

Matrika

 

Matriční činnost je zajišťována pro obce: Bděněves, Čeminy, Kozolupy, Město Touškov, Myslinka, Plešnice, Pňovany, Újezd nade Mží, Úlice.
 
 

Termíny svateb, informace pro snoubence:

Místo a doba uzavírání manželství

Rada města Město Touškov stanovila dnem pro uzavírání manželství sobotu a jako místo určené pro konání slavnostních obřadů určila obřadní síň městského úřadu.

Termíny sňatků

Termíny pro konání svatebních obřadů stanovuje rada města. Volný termín sňatku bude závazně zarezervován na matrice až po předložení všech dokladů potřebných k uzavření manželství. Matriční úřad zadává snoubencům časové termíny tak, aby na sebe jednotlivé obřady navazovaly. Matriční úřad může povolit  na základě žádosti  snoubenců uzavření manželství na jiném vhodném místě ve svém správním obvodu a to vždy pouze po předchozí domluvě s ohledem na volnou kapacitu matričního úřadu.

Doklady potřebné k uzavření manželství

Oba snoubenci se dostaví na matriku Městského úřadu Město Touškov nejpozději 14 dnů  (cizinci  1 měsíc)  před termínem sňatku a předloží tyto doklady :

 • Vyplněný dotazník k uzavření manželství
 • Platný průkaz totožnosti
 • Rodný list
 • Doklad o státním občanství (lze prokázat občanským průkazem nebo pasem)
 • Výpis údajů z informačního systému evidence obyvatel o místě trvalého pobytu a o osobním stavu (lze prokázat občanským průkazem)
 • Doklad o zániku předchozího manželství (pravomocný rozsudek o rozvodu, úmrtní list)

Cizinci dále předloží:

 • Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství
 • Potvrzení o osobním stavu a pobytu (pokud tyto údaje nejsou uvedeny ve vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství)
 • Potvrzení o oprávněnosti pobytu na území České republiky vydané Policií České republiky, které nesmí být starší 7 pracovních dnů (Potvrzení o oprávněnosti pobytu nemusí předkládat občan Evropské unie, občan jiného smluvního státu  Dohody o Evropském hospodářském prostoru (Island, Lichtenštejnsko, Norsko) a Švýcarska)

Veškeré předkládané listiny k uzavření manželství vydané orgány  cizího státu , musí být opatřeny předepsanými ověřeními, pokud mezinárodní smlouva nestanoví jinak a úředně přeloženy do českého jazyka (tlumočníkem jmenovaným ministrem spravedlnosti  nebo předsedou krajského soudu).

Pokud snoubenec nemluví nebo nerozumí česky, nebo je snoubenec neslyšící či němí, je nutná v celém řízení o uzavření manželství přítomnost tlumočníka. Účast tlumočníka zajišťuje jeden ze snoubenců na vlastní náklady. Bez přítomnosti tlumočníka nelze prohlášení o uzavření manželství učinit.

Poplatky za uzavření manželství:

Vyměřují se v souladu se zákonem č. 634/2004 Sb. , o správních poplatcích

 • Uzavření manželství mezi snoubenci, nemají-li trvalý pobyt na území ČR …….3.000 Kč
 • Uzavření manželství mezi snoubenci, z nichž pouze jeden má trvalý pobyt ne území ČR …2.000 Kč
 • Vydání povolení uzavřít manželství mimo stanovenou dobu nebo mimo úředně určenou místnost …1.000 Kč

 

Termíny svatebních obřadů stanovené pro rok 2023

11.2., 25.2., 11.3., 25.3., 1.4., 22.4., 13.05., 27.5., 10.6., 1.7., 22.7., 5.8., 19.08., 2.9., 23.9., 7.10, 21.10, 11.11., 25.11., 2.12., 16.12.  

 

Jiné než výše uvedené termíny je možné sjednat na matrice Městského úřadu Město Touškov.

V době státních svátků se svatební obřady nekonají.

Kontakt

Matrika MěÚ Město Touškov, Dolní náměstí 1, 330 33  Město Touškov

 • Bc. Ivana Měsíčková, tel.:  377 922 292, e-mail: i.mesickova@touskov.cz

Žádosti:

 • o výpis z rejstříku trestů
 • CZECH POINT
 • o vydání duplikátu matričního dokladu
 • o změnu jména, příjmení
 • o zápis do Zvláštní matriky Brno (sňatky, narození, úmrtí mimo území ČR)
 • o vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželsví občana ČR v zahraničí
 • o vydání osvědčení k uzavření manželství před orgány církve
 • dotazník k uzavření manželství
   

další činnosti:

 • ověřování podpisů a listin
 • svatební obřady

 

Evidence obyvatel

 • přihlašování obyvatel k trvalému pobytu (Město Touškov, Kůští)
 • rušení trvalého pobytu
 • přidělování čísel popisných a evidenčních

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

116

Svátek

Svátek má Jitka

Videozpravodaj

Aktuální počasí

dnes, úterý 5. 12. 2023
mírné sněžení 1 °C -7 °C
středa 6. 12. mírné sněžení 1/-4 °C
čtvrtek 7. 12. mírné sněžení 1/-8 °C
pátek 8. 12. zataženo 0/-6 °C

Mobilní aplikace V OBRAZE

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Volně ke stažení:

Facebook

Facebook

Sociální služby

sociální služby