Úřední deska

Úřední deska

Nastavení velikosti písma
Zmenšit písmo o 10%
Zvětšit písmo o 10%
◄ ZPĚT NA NABÍDKUZPĚT NA STANDARDNÍ PODOBU STRÁNEK

Veřejné vyhlášky

Výzva občanům a právnickým osobám

Rozpočet města

Informace občanům

Závěrečný účet města Město Touškov

Ostatní dokumenty

Záměr města

Výběrová řízení na obsazení pracovního místa, nabídka pracovního místa

DSO Čistírna - zájmové sdružení obcí Město Touškov, Kozolupy, Bdeněves

DSO - Skládka odpadů Chotíkov

Mikroregion Touškovsko

Volby do zastupitelstev krajů 2020

Zveřejnění informace o žádosti podané v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb.

Usnesení Zastupitelstva města Město Touškov

Usnesení Rady města Město Touškov

Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Město Touškov uzavřené dle zákona č. 250/2000 Sb. v platném znění

Informace o kontrolách dle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)

Ztráty a nálezy

Veřejnoprávní smlouvy na výkon přenesené působnosti

Obecně závazné vyhlášky města Město Touškov

◄ ZPĚT NA NABÍDKUZPĚT NA STANDARDNÍ PODOBU STRÁNEK