Novinky na Váš e-mail

Novinky e-mailem

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Náhodný výběr z galerie

Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

 

 

2005

 

2006

 

Výroční zpráva za rok 2007
dle § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších platných předpisů 

o poskytování informací podle zákona č. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím:

Městský úřad Město Touškov , se sídlem Město Touškov, Dolní náměstí 1,
PSČ 330 33, je povinný subjekt podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.
Na základě § 18 výše uvedeného zákona je vypracována tato výroční zpráva.

•Počet podaných žádostí o informace: 1 
•Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 0
•Počet podaných odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 0
•Opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí poviného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní  zastoupení: 0
•Výčet poskytnutých výhradních licencí: 0
•Počet podaných stížností na postup při vyřizování žádosti o informace: 0

Podaná žádost byla dle ustanovení zákona řádně vyřízena, proti tomuto nebylo podáno odvolání.

Výroční zpráva za rok 2007 byla projednána na jednání Rady města Město Touškov dne: 11.2.2008, č. usnesení: 69/08 .

                                       11.2.2008

V Městě Touškově dne : ......................... .

                                                                                     Bc. Václava Nosková
                                                                               tajemnice MěÚ Město Touškov
 


 výroční zpráva

 

 výroční zpráva


 Výroční zpráva za rok 2011

 zde ke stažení